Archives

Lebaran 1437H (hari 1)

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Advertisements

Kata2 Mutiara Bijak Bahasa Jawa Inggris dan Artinya

Kata2 Mutiara Bijak Bahasa Jawa Inggris dan Artinya:

Narimo ing pandum 
: Accept the challenges of life with enthusiasm 
| Menerima segala rintangan dengan ikhlas.

Gusti iku cedhak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan 
: God is close, yet untouched by your body; God is near, yet beyond the reach of mind 
|Tuhan itu dekat meski kita tubuh kita tidak dapat menyentuhnya dan akal kita dapat menjangkaunya.

Ala lan becik iku gegandhengan, Kabeh kuwi saka kersaning Pangeran 
: Good and bad exist together, such is the will of the Lord
|Kebaikan dan kejahatan ada bersama-sama, itu semua adalah kehendak Tuhan.

Natas, nitis, netes 
: From God we come, in God we live, and unite God we return 
| Dari Tuhan kita ada, bersama Tuhan kita hidup, dan bersatu dengan Tuhan kita kembali.

Alam iki sejatining Guru 
: Nature is the true Master 
| Alam adalah guru yang sejati.

Golek sampurnaning urip lahir batin lan golek kusumpurnaning pati 
: All of us are responsible for our well being here and salvation hereafter 
|Kita bertanggung jawab untuk mencari kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

32 Kumpulan Kata-Kata Bijak Bahasa Jawa Kuno Pilihan Terbaik

Ojo dumeh,ojo nyleneh,ojo gersulo,ojo suloyo,ojo neko-neko.

Sakbeja-bejane wong sing kuasa, isih luwih bejo wong sing ndagel. 

Sugih tanpa bandha. Digdaya tanpa aji. Nglurug tanpa bala. Menang tanpa ngasorake.

Wong menang iku wong sing bisa ngasorake priyanggane dhewe artinya: pemenang adalah orang yg bisa mengalahkan dirinya sendiri.

Sapa sing gelem gawe senenge liyan iku bakal oleh piwales kang luwih gedhe tinimbang apa kang di tindakake.

JAWA iku = JAya ing jiWA.

Jaman saiki akeh sing padha kleru. Duit dianggep kanca. Lan kekancan mung dadi srana golek duit.

Sing menang aja rumangsa paling dhuwur. Sing kalah aja ngejak tawur.

Pusaka kang paling sekti iku dudu tombak, dudu pedang, dudu keris. Pusaka paling sekti iku dumunung ing jati diri.

Menang ora umuk, kalah ora ngamuk.

Sakpinter-pintere manungsa, ora ana sing bisa gawe utek dhewe. Mula aja ngaku2 paling pinter. Kapinteran kuwi paringane Gusti.

Sampurnaning urip mung bisa digayuh dening wong kang golek kasampurnaning batin.

Pandonga enjing punika: kula ngunjukaken syukur dhumateng Sampeyan Dalem Gusti, awit kula taksih diparingi gesang dumugi samenika.

Alam ora bisa dilawan. Awu sing sumebar iki sejatine berkah Gusti kanggo njaga kasuburan bumi jawa iki. Mula ayo disyukuri wae.

Kepiye dalan uripmu gumantung kepiye pikirmu. Kepiye pikirmu gumantung kepiye dzikirmu.

Sabar kuwi kraSA jemBAR. jembar donyane, jembar jiwane, jembar pikirane, jembar pasedulurane, lan jembar kamulyane.

Wani ngalah, luhur wekasane.

Menang ora jumawa, kalah kudu legawa.

Aja mung golek ‘wah’, mengko dadi owah!

Ati suci marganing rahayu. (Kesucian hati adalah jalan keselamatan)

Wong pinter bisa keblinger. Wong sekti bisa mati. Mula elinga!

Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning Hyang Sukma.

Rama kawula ing swarga, Asma Dalem kaluhurna, Kedhaton Dalem ugi rawuha, Karsa Dalem kalampahana, wonten ing donya kados ing swarga.

Yen wani aja wedi-wedi! Yen wedi aja wani-wani!

Ora ana urip kang tanpa masalah. Kanthi anane masalah, awakedhewe bisa sinau pasrah lan manembah Gusti Allah.

Gusti iku cedhak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan.

Kaurmatan iku mung pantes kanggo manungsa kang bisa ngurmati sapepadhane .

Uripe manungsa iku aja digeguyu, aja ditangisi, lan aja dikuya-kuya, nanging supaya dingerteni.

Teges ing prinsip nanging alus ing tumindak.

Sapa arep mulya uga kudu mikirake kamulyane wong liya.

Rupamu elek ra masalah, sing penting tumindakmu becik.

Sing penting dudu sepira suwene uripmu, nanging kepriye anggonmu nglakoni urip kanthi becik.

10 Filosofi Jawa Ajaran Sunan Kalijaga

💝10 Filosofi Jawa, yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga :

1. Urip Iku Urup
(Hidup itu Nyala, Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain disekitar kita, semakin besar manfaat yang bisa kita berikan tentu akan lebih baik)

2. Memayu Hayuning Bawono, Ambrasto dur Hangkoro
(Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan; sertamemberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak).

3. Suro Diro Joyo Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti
(segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanyabisa dikalahkan dgn sikap bijak, lembut hati dan sabar)

4. Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasorake, Sekti Tanpo Aji-Aji, Sugih Tanpa Bondho
(Berjuang tanpa perlu membawa massa; Menang tanpa merendahkan atau mempermalukan; Berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan; Kaya tanpa didasari kebendaan)

5. Datan Serik Lamun Ketaman, Datan Susah Lamun Kelangan
(Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri; Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu).

6. Ojo Gumunan, Ojo Getunan, ojo Kagetan, ojo Aleman
(Jangan mudah terheran-heran;Jangan mudah menyesal; Jangan mudah terkejut-kejut;Jangan mudah kolokan atau manja).

7. Ojo Ketungkul Marang Kalungguhan, Kadonyan lan Kemareman
(Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan dan kepuasan duniawi).

8. Ojo Kuminter Mundak Keblinger, ojo Cidra Mundak Cilaka
(Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah; Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka).

9. Ojo Milik Barang Kang Melok, Aja Mangro Mundak Kendo
(Jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, indah; Jangan berfikir mendua agar tidak kendor niat dan kendor semangat).

10. Ojo Adigang, Adigung, Adiguno
(Jangan sok kuasa, sok besar, sok sakti)

sumber : moslemforall.com

Selamat hari raya Idul Fitri 1436 H

Taqabalallahu minna wa minkum
shiyamana wa siyamakum
waja’alna minal ‘aidin wal faizin
Semoga Allah menerima (puasa) kita
dan menjadikan kita kembali (dalam keadaan suci)
dan termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan.
Selamat hari raya Idul Fitri 1436 H
Mohon Maaf Lahir dan Batin

image